sobota, 26 maja 2018

Instrukcje szczegółowe! Konstytucja ze Światła Królestwa Tysiącletniego na Ziemi


Instrukcje szczegółowe!
146
Instrukcje szczegółowe są w prawie Bożym zawartym w krzyżu Prawdy i siedmiu praw Pana, wystarczy je znać i codziennie stosować, a sukces gwarantowany na każdej płaszczyźnie w myślach, w słowach i w czynach.
Trzy prawa podstawowe zawarte w krzyżu Prawdy, ich znajomość daje życie duchowe w aktywnym działaniu, w ruchu. W ruchu, którego początek dla ludzkiego ducha dał Pan.
I tak poza Bożą sferę, wyszło Światło, którego początkiem w stworzeniu jest część Pana, która daje życie wszystkiemu, co się sformowało z Woli Bożej.
Tak Pan Jest, a prawo, które przenika całe stworzenie, jest wetkane w nie, o doskonałości w swoich przejawach żywo daje świadectwo swojej obecności.
I tu możecie poznawać Wolę Bożą w Pana dziełach, stworzenie jest mową Pana, ono mówi o doskonałości w wyraźny sposób, to odblask jakże doskonały, Pan dla ludzkiego ducha jest bez widoczny i bez osiągalny.
W Księdze Miłości i Prawdy i w Objawieniach Woli Bożej Słowo jasno opisuje szerzej cały proces dając wszystkim poważnie poszukującym Prawdy oparcie, to skała, która jest dla tych, którzy osiągnęli poznanie.
Po latach, setkach czy tysiącleciach poszukiwań w zakamarkach ludzkiej głupoty i próżności, w materiach, poszukujący wyjdzie na Światło i da się oświecić jasnym prawom Pana.
Lecz trzeba chcieć wyjść z cienia, gdyż po dłuższym przebywaniu w cieniu można cieniem, zanikającym wspomnieniem pozostać, pyłkiem, który gdzieś tam był, ale już odszedł.
Do doskonałości można dążyć, ona jest zawarta w Panu, należy do niej dążyć przez cały swój byt, który może trwać dalej.
I dla każdego jest praca, ta duchowa i świecka, która w służbie Pana jest kopalnią diamentów, coraz większego i lepszego poznania.
W takiej skali czymże jest życie na Ziemi, krótkim przystankiem, westchnieniem, odbiciem w życie, ale jakże ważnym punktem zwrotnym, można wybrać; wybrać właściwie wybierając Światło lub wybrać ciemności i zatracić wszystko.
Już wybraliście ludzie, a sąd Boży, ostatni, pomoże wam wasze wybory jasno i wyraźnie zobaczyć.
Może się spotkamy lecz tylko na drodze na poziom duchowo istotny, na drodze, po której radośnie i żywo Miłość maszeruje wspierając wszystkich tych, którzy chcą i idą po jasnej drodze, sami dla siebie ducha niosąc ze sobą bagaż jasnych myśli, słów i czynów, to ich paliwo, aby im tego paliwa wystarczyło i życie w radosnej pracy, w Miłości duchowej do Pana Stworzyciela zawsze trwało.