wtorek, 28 czerwca 2016

Czas wszystko przemienić! Konstytucja ze Światła Królestwa Tysiącletniego na Ziemi

Czas wszystko przemienić!
138
Czas wszystko przemienić, każdy może się całkowicie zmienić, aby nowe promieniowanie ze Światła płynące przyjąć, przetworzyć i podać dalej. Jeżeli będzie bez aktywnego działania, to promieniowanie naciskając coraz mocniej rozłoży wszystko, co jest bez współbrzmienia w Miłości i Prawdzie oraz Woli Pana Stworzyciela.
Mechanizmy rozkładu ruszyły dość dawno, teraz się nasilają, coraz więcej ze sobą ludzi zabierają.
Rozumowe rozwiązania pomagają na chwilę, aby zaraz znów wszystko rozkładać. Kto to wszystko obserwuje może wyciągać wnioski i się zmieniać, gdyż godzina dana na zmianę źle wykorzystana odchodzi na zawsze bez poznania. I gdy ludzie ziemskie bycie rozumowo konsumują, Pana Wola wymusza konieczne rozwiązania z coraz większą siłą, w coraz większym zakresie usuwając ludzi z Ziemi, którzy są zbyt duchowo leniwi, aby schylić głowy w pokorze przed Panem. I tak długo zjawiska przeciwko ludziom będą występowały, aż dokończą proces oczyszczenia całej Ziemi z ciemności przejawiającej się w leniwej duchowo ludzkości, która zapomniała skąd pochodzi i komu zawdzięcza dar życia otrzymany. Ostrzeżeń już brak, a żywioły ziemi, wody, ognia i powietrza uderzają precyzyjnie i coraz mocniej.
Czy ludzkość będzie się chciała zmienić w wyniku zachodzących zmian?
Mało prawdopodobne, zbyt mało pojmie zależności i poznają prawdziwy powód spadających kar.
A wszystko zachodzi w Pana Sprawiedliwości i każdy otrzymuje to, na co zasługuje nawet, gdy to jest ziemski rozkład, który jest początkiem duchowego rozliczenia, dla ziemskiego człowieka dalej trwa.
Każdy pozna Prawdę, pozna gdzie popełnił błąd lecz mało zrozumie, pojmie to właściwie i zmieni się na lepsze w trwały sposób.
Zmiana każdego jest konieczna, aby po oczyszczeniu tej Ziemi mógł świadom siebie ducha dalej trwać. Kto bez podporządkowania się Woli Pana, prawom, będzie szybko się rozliczać!
Co, mogę wam powiedzieć więcej? Aby uciec przed rozkładem trzeba się zmienić całkowicie duchowo lecz kto uczciwie tych zmian chce?
Współczesna cywilizacja zanurzyła się w konsumpcyjnym leniwym duchowo życiu, o duchowości wiedza ma wartość zerową, a pojęcie; rozwój duchowy w jej słownictwie bez występowania w prawdziwym znaczeniu jest.
Odpowiedź znajdziecie ludzie w Słowie Pana, tu już tłumaczenia brak, wybór jest albo – albo, ratunek – zatracenie, dobro – zło.
Proste i jasne zasady, prawo Pana obowiązuje zawsze trzeba je znać. Miłość i Prawda Pana Stworzyciela podnosi wszystko lecz też jest skutkiem zwrotny tam, gdzie jest odrzucana, a teraz wszędzie na Ziemi macie bardzo dużo przykładów, czy je pojmiecie, zrozumiecie dlaczego, to już wasza sprawa, ratujcie się lub gińcie, tak jak tego chcecie.
Dla poważnie poszukujących Słowa Prawdy, Słowo jest, inni już są bez Słowa!
Decyzja podjęta przez każdego, a na Ziemi zakończony ostateczny sąd!