wtorek, 28 czerwca 2016

Czas wszystko przemienić! Konstytucja ze Światła Królestwa Tysiącletniego na Ziemi

Czas wszystko przemienić!
138
Czas wszystko przemienić, każdy może się całkowicie zmienić, aby nowe promieniowanie ze Światła płynące przyjąć, przetworzyć i podać dalej. Jeżeli będzie bez aktywnego działania, to promieniowanie naciskając coraz mocniej rozłoży wszystko, co jest bez współbrzmienia w Miłości i Prawdzie oraz Woli Pana Stworzyciela.
Mechanizmy rozkładu ruszyły dość dawno, teraz się nasilają, coraz więcej ze sobą ludzi zabierają.
Rozumowe rozwiązania pomagają na chwilę, aby zaraz znów wszystko rozkładać. Kto to wszystko obserwuje może wyciągać wnioski i się zmieniać, gdyż godzina dana na zmianę źle wykorzystana odchodzi na zawsze bez poznania. I gdy ludzie ziemskie bycie rozumowo konsumują, Pana Wola wymusza konieczne rozwiązania z coraz większą siłą, w coraz większym zakresie usuwając ludzi z Ziemi, którzy są zbyt duchowo leniwi, aby schylić głowy w pokorze przed Panem. I tak długo zjawiska przeciwko ludziom będą występowały, aż dokończą proces oczyszczenia całej Ziemi z ciemności przejawiającej się w leniwej duchowo ludzkości, która zapomniała skąd pochodzi i komu zawdzięcza dar życia otrzymany. Ostrzeżeń już brak, a żywioły ziemi, wody, ognia i powietrza uderzają precyzyjnie i coraz mocniej.
Czy ludzkość będzie się chciała zmienić w wyniku zachodzących zmian?
Mało prawdopodobne, zbyt mało pojmie zależności i poznają prawdziwy powód spadających kar.
A wszystko zachodzi w Pana Sprawiedliwości i każdy otrzymuje to, na co zasługuje nawet, gdy to jest ziemski rozkład, który jest początkiem duchowego rozliczenia, dla ziemskiego człowieka dalej trwa.
Każdy pozna Prawdę, pozna gdzie popełnił błąd lecz mało zrozumie, pojmie to właściwie i zmieni się na lepsze w trwały sposób.
Zmiana każdego jest konieczna, aby po oczyszczeniu tej Ziemi mógł świadom siebie ducha dalej trwać. Kto bez podporządkowania się Woli Pana, prawom, będzie szybko się rozliczać!
Co, mogę wam powiedzieć więcej? Aby uciec przed rozkładem trzeba się zmienić całkowicie duchowo lecz kto uczciwie tych zmian chce?
Współczesna cywilizacja zanurzyła się w konsumpcyjnym leniwym duchowo życiu, o duchowości wiedza ma wartość zerową, a pojęcie; rozwój duchowy w jej słownictwie bez występowania w prawdziwym znaczeniu jest.
Odpowiedź znajdziecie ludzie w Słowie Pana, tu już tłumaczenia brak, wybór jest albo – albo, ratunek – zatracenie, dobro – zło.
Proste i jasne zasady, prawo Pana obowiązuje zawsze trzeba je znać. Miłość i Prawda Pana Stworzyciela podnosi wszystko lecz też jest skutkiem zwrotny tam, gdzie jest odrzucana, a teraz wszędzie na Ziemi macie bardzo dużo przykładów, czy je pojmiecie, zrozumiecie dlaczego, to już wasza sprawa, ratujcie się lub gińcie, tak jak tego chcecie.
Dla poważnie poszukujących Słowa Prawdy, Słowo jest, inni już są bez Słowa!
Decyzja podjęta przez każdego, a na Ziemi zakończony ostateczny sąd!

czwartek, 19 maja 2016

Po coludziom wiele kamieni, które codziennie zbierają? Konstytucja ze Światła Królestwa Tysiącletniego na Ziemi

Po co ludziom wiele kamieni, które codziennie zbierają?
137
Po to, aby tak obciążeni bez możliwości byli oderwać się od Ziemi w drodze powrotu do domu swojego duchowo istotnego.
Naukowcy ziemscy, którzy wszystko badają rozumem swoim i przez jego pryzmat zbierają ‘dowody’, mają charakter ziemski i takim pozostaną, aby badać jakiekolwiek zjawisko duchowe trzeba je zobaczyć również swoim duchowym okiem lub, albo odczuć sobą duchem.
U naukowców brak takich ‘narzędzi’, gdyż zapomnieli, że sami są z pochodzenia ludźmi duchowymi, a tu ich ‘zabawki’ już bez sięgania są.
Również przedstawiciele religii czy kościołów już bez potrafienia są unieść się duchem swoim, oni potrafią czytać różne księgi i pisać swoje ograniczone rozumem dzieła, które mają charakter świecki, znowu są ziemskie.
Również ich tak zwani ‘święci’, to rozumowe ikony ich ziemskiej wiary, gdyż Świętym jest Pan Stworzyciel i nikt więcej!
Ale do takich prostych stwierdzeń zagubiony człowiek już bez możliwości dojścia, to proces dla niego zbyt ciężki, taki sam jak jego mózg produkujący rozum.
Aby przeżyć duchowe objawienie, to obdarzony darem widzenia lub w wyniku przeżyć duchowych, ludzki duch jest otwarty i może zobaczyć lub wyczuć zachodzący proces i jeżeli ktokolwiek chce to zbadać, to może to zrobić sam dla siebie ducha, a tu pojawiają się ponownie jego odbiory i znów będą zależne od stanu ducha, jego otwarcia, czy od tego, czy został obdarzony darem widzenia, czy słyszenia.
Lecz gdyby kościoły czy religie przyjęły Prawdę wynikającą z otrzymanych objawień przez obdarzonych darem widzących i słyszących, to szybko musieliby spakować swoje ziemskie otoczki i wziąć się do roboty ziemskiej, gdyż jako służący kościołom służą ciemnościom, co prości ludzie widzą i wyczuwają dlatego bez potrzeby tego tłumaczyć jest.
Wielką Księgę Objawień i Objawienia Woli Bożej trzeba odebrać sobą duchem, a dla rozumu zostaną zawsze zamknięta na siedem pieczęci i stanowisko kościoła czy religii bez zmiany tego stanu rzeczy jest.
Jestem na Ziemi i widzę, że jest gorzej niż kiedyś, ciemności ogarnęły was mocno i trzymają twarzą do ziemi, a to, co i jak tłumaczą wam kapłani służy ich ziemskim interesom, a wam duchowi nie!
Było, jest i będzie tak; że rozwój ducha to proces indywidualny, wymagający udziału osobistego, tu bez możliwości jest aby dało się cokolwiek załatwić, tu trzeba poważnie szukać, badać i sprawdzać wszystko bardziej skrupulatnie.
A większość na tej Ziemi bada ziemskie, a o sobie duchu bez wiedzy jest lub bardzo mało wie, lecz obecny czas sądu każdego rozlicza i bez znaczenia jest, jakie odzienie nosicie, białe czy ciemne, tu liczy się stan was ducha.
Aby zostać moim uczniem trzeba chcieć służyć Panu Stworzycielowi!
A ci, co chcą wierzyć na ślepo rozliczą się szybko, gdyż droga do domu jest duchowa i trzeba ją wyczuć i widzieć wzrokiem ducha.
Dla poważnie poszukujących jestem!

poniedziałek, 28 marca 2016

Jaki znak...? Konstytucja ze Światła Królestwa Tysiącletniego na Ziemi

Jaki znak...?
136
Jaki znak od Pana Stworzyciela ujrzeć ziemski człowiek może, aby mógł się osobiście przekonać, mieć namacalny dowód, że wszystko, co od Pana to Światło i Prawda?
Takim znakiem jest on sam i gdy uważnie sobie duchowi się przyglądnie, gdy zanurzy się w siebie duchu to wszystko, co jemu potrzebne do odpowiedzi znajdzie, znajdzie jeszcze więcej, ma mieć uczciwe chcenie do badania i sprawdzania.
Ale człowiek ziemski już na samym starcie zgubi drogę, mózg jego rozum wyprodukuje wątpliwości i wymyśli, że to na górze powinno im zależeć, aby on uwierzył.
Za jakiego ‘wielkiego’ rozum się uważa, w rzeczywistości bez znaczenia jest, to Pan wybiera służącego, który jemu służy, a sługa jest bez wybierania Pana i Nim rządzenia.
To człowiek jako duch ludzki rozwinąć ma swoją świadomość siebie ducha, a potem pozna, jakie ograniczenie stawia jemu jego własny mózg i produkt jego rozum. Doskonale owe zależności opisane są w Wielkiej Księdze Objawień i w Objawieniach Woli Bożej w całości.
Aby cokolwiek osiągnąć każdy ma się wysilić, włożyć pracę, również myślenie ma być logiczne i zawierać spójność, a dotychczasowe ludzkie działanie na tej Ziemi od wielu pokoleń jest chybione, mało logiczne, bez sprawiedliwości i tak dalej..., dlaczego, bo kto z was pyta: co od was wymaga Pan Stworzyciel?
We wszystkim postępujecie tak jak wam się podoba, a później liczycie straty i liżecie rany mówiąc, że spotkało was zło, z własnej głupoty, próżności i tak dalej..., inni ludzie was za mało rozliczają, jakoś wam się udaje lecz prawa Pana z żelazną i twardą konsekwencją odpłatę za wasze myśli, słowa i uczynki wam oddają!
Bardzo jasno i przejrzyście prawa Pana włożone w stworzenie od początku jego powstania działają, a ludzkim duchom wystarczy się podporządkować im dobrowolnie i spełnić, co do nich należy.
Lecz na Ziemi od bardzo wielu pokoleń jest odwrotnie, ciągle ludzki duch zawodzi wybierając ciemności, sam siebie ducha i swoje narzędzie, jakim jest ziemskie ciało zdeformował i stał się maszkarą.
To zgodnie z prawami Pana taka forma daleka od wzoru podanego po co ma chodzić po tej Ziemi, więc wszystko, co współbrzmi w Woli Pana szybko pokaże wam gdzie wasze miejsce, co się w nasilający sposób przejawia na was na przykład; trzęsienia ziemi, powodzie, osuwiska, pożary, tajfuny...
A ponieważ straciliście odporność na choroby wypaczonym postępowaniem, to one was zdziesiątkują, wytępicie się sami.
Może chcecie coś skomentować?
Tu wasze możliwości są skończone, ograniczone ziemią, czyli gęstą materią.
I gdy na jednym kontynencie strach i przerażenie, to na drugim się dalej bawią.
Chcecie zniszczenia, to zgodnie z waszym chceniem tak się dzieje, jak myślicie, jak mówicie i jak działacie tak macie!
Dzieje się wam według waszej wiary i waszego przekonania!